همه ما به صورت روزانه با موتورهای جست و جو گر سر و کار داریم. شاید حتی زندگی بدون سرچ کردن در گوگل و بینگ برای ما یه چیزش کم باشه . اولین کاری که میکنیم به صورت روزانه گوشیمون رو بر میداریم یا لپ تامون رو روشن میکنیم و میریم سراغ گوگل. هر چیزی رو که دیروز دنبالش بودیم و